Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2024

Welkom bij www.yubaplantbasededucation.nl

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je de cursus aanschaft en gebruikt. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van www.yubaplantbasededucation.nl, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

1. Algemeen

a. Yuba Plant Based Education (YPBE) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates.

b. Door de website te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je bevoegd bent om gebonden te zijn aan deze voorwaarden volgens de wetten van jouw rechtsgebied.

 1. Na aanschaf van de cursus is er geen geld terug garantie, klachten kunnen gemeld worden en zullen in alle redelijkheid behandeld worden.
 2. Tot en met 3 maanden na aanschaf kan via mail overlegd worden en vragen gesteld worden over de receptuur, technieken en andere vragen. Na deze tijd vervalt communicatie omtrent deze.
 3. Tot 1 jaar na aanschaf ontvangt de cursist een maandelijkse nieuwsbrief met nieuwigheden en aanpassingen en een maandelijks recept.
 4. Na aanschaf is de cursus levenslang of tot beëindiging van de website YPBE, in bezit van de cursist.

Dit heeft als voordeel dat updates, verbeteringen en aanpassingen direct beschikbaar blijven.


2. Accountregistratie

 1. Om bepaalde functies van de website te gebruiken, moet je een account aanmaken. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accountgegevens.
 2. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Meld ongeautoriseerd gebruik van je account onmiddellijk bij YPBE. Door overdracht van wachtwoord geef je dit uit handen waardoor bij mogelijk misbruik je account verwijderd wordt
 3. je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, vermenigvuldigd, verspreid.


3. Intellectueel eigendom

 1. Alle inhoud op YPBE, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
 2. Je mag de inhoud van de website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verkopen of anderszins exploiteren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van www.yubaplantbasededucation.nl


4. Gebruikersgedrag

 1. Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.
 2. Je mag de website niet zo gebruiken dat het de normale werking ervan hindert of schade toebrengt aan www.yubaplantbasededucation.nl of derden.
 3. Je mag geen materiaal gebruiken voor cursussen, evenementen en op een andere manier de cursus gebruiken dan alleen voor persoonlijk gebruik.
 4. Uitzonderlijk gebruik kan alleen met schriftelijke aanvraag en toestemming van de eigenaar van YPBE


5. Aansprakelijkheid

 1. www.yubaplantbasededucation.nl biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de website.
 2. www.yubaplantbasededucation.nl is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of andere schade als gevolg van jouw gebruik van de website. 


6. Beëindiging

 1. www.yubaplantbasededucation.nl behoudt zich het recht voor om jouw toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit zal door misbruik van de website en alle hiervoor genoemde onrechtmatigheden, punt 3 en 4, gehandhaafd worden.

Door www.yubaplantbasededucation.nl te gebruiken, stem je in met deze gebruiksvoorwaarden. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

 1. Beëindiging door mogelijk overlijden of andere redenen kan schriftelijk plaatsvinden door derden.

Bedankt voor het bezoeken van www.yubaplantbasededucation.nl

Merker-Eyckstraat 16
6124BC Papenhoven
info@yubaplantbasededucation.nl